ZAKLJUČUJE SE OPERACIJA »Nakup sistema za avtomatsko rezanje – CUTTER«

Aktivnosti operacije »Nakup sistema za avtomatsko rezanje – CUTTER« so se za nas začele že v marcu mesecu in za tako majhno podjetje kot je naše, je to predstavljalo kar dobršen zalogaj. Del dejavnosti sta opravila tudi sodelujoča partnerja operacije, Plama-pur d.o.o. in Pur-pla-tex d.o.o. Za umestitev sistema za avtomatsko rezanje je bilo najprej potrebno urediti del proizvodnega prostora ter ga z elektro instalacijami prilagoditi potrebam stroja. Sedaj ko so ta dela opravljena in je stroj - računalniško podprt sistem (CNC), ki omogoča avtomatsko rezanje tekstila, tanke PU pene, kartona, plastike in podobnih materialov umeščen, so nam odprte nove poti za dosego zastavljenih ciljev. Ti so usmerjeni v inovativne produkte z višjo dodano vrednostjo, ki poleg sodobnejše tehnologije zahtevajo višji nivo strokovne usposobljenosti in močnejše sodelovanje vseh deležnikov v procesu razvoja. Ravno na tem mestu želimo izpostaviti uspešno sodelovanje z obema partnerjema operacije, ki nam dobavljata kakovostno PU peno zahtevanih karakteristik, razrezano strokovno in po naših zahtevah. Šele z njihovim kakovostnim in izdelku prilagojenim materialom je naš končni izdelek lahko inovativen in tržno zanimiv.

V našem podjetju imata veliko vlogo šivilja in tapetnik, vendar sta to poklica, ki sta v širšem okolju prepoznana kot deficitarna poklica. Ravno zato vidimo velik pomen v delu z mladimi. V zadnjih mesecih smo se že predstavili na dveh šolah z delavnicama »Predstavitev poklica šivilja in tapetnik«, izvedli pa smo tudi tehniška dneva, v okviru katerih so učenci in dijaki okušali delo v tapetništvu. Predvsem izkušnje z dijaki so zelo pozitivne, kar kažejo tudi njihovi odzivi, ki so dostopni na uradni spletni strani ŠC Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola in njihovi facebook strani. Dijaki iz programa aranžerski tehnik, ki so se preizkusili v tapeciranju, že imajo nekatera predznanja in spretnosti, zato je bila ta dejavnost dobrodošla razširitev in poglobitev njihovega znanja in veščin.

Naš cilj je, da v bodoče še bolj nadgradimo povezovanje znanj iz različnih strokovnih področij, saj v takšnem načinu dela vidimo prihodnost. Mladi lahko s svojo inovativnostjo in znanjem s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij močno prispevajo k ustvarjanju novih ter koristnih idej, le priložnost jim moramo dati.

Ob tej priložnosti bi se radi iskreno zahvalili strokovnim sodelavcem na LAS med Snežnikom in Nanosom v Ilirski Bistrici, vodstvu obeh partnerjev projekta, Plama-pur d.o.o. in Pur-pla-tex d.o.o. ter vodstvoma obeh sodelujočih šol, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad ter ŠC Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola za sodelovanje in prispevek k uspešni izvedbi projekta.

vodstvo podjetja TAPETNIŠTVO MEZGEC, Dejan Mezgec, s.p.